Nan-2 jest pigmentem antykorozyjnym zawierającym fosforany wapniowo-magnezowe. Wyszczególnione informacje dotyczące charakterystki pigmentu są dostępne do pobrania poniżej.

Zastosowanie: farby rozpuszczalnikowe alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe, silikonowe, farby antykorozyjne na spoiwach wodorozcieńczalnych alkidowych, styrenowo-akrylowych, akrylowych oraz innych.

© 2015 Dod. Wszelkie prawa zastrzeżone.