Pigment Nan-4 bazuje na składzie i technologi pigmentu Nan-2. Nan-4 zawiera dodatkowo inhibitor korozji polepszający własności ochronne farb. Wyszczególnione informacje dotyczące charakterystki pigmentu są dostępne do pobrania poniżej.

Zastosowanie: farby rozpuszczalnikowe alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe, silikonowe, farby antykorozyjne na spoiwach wodorozcieńczalnych alkidowych, styrenowo-akrylowych, akrylowych oraz innych. Pigment ten zalecamy stosować do farb wodorozcieńczalnych ze względu na wysoki stopień ochrony przed korozją.

© 2015 Dod. Wszelkie prawa zastrzeżone.